CE işareti 

CE işareti Avrupa Ekonomik Alanı ve Türkiye’de üretilen çoğu üründe bulunması zorunlu olan bir uygunluk işaretidir. Bu işaret ürünün tüketicinin güvenliğini tehlikeye atmadığını, sağlığına zarar vermediğini ve  çevresel gereklilikleri karşıladığını belirtir.

Gerekli Şartlar

CE işareti için gerekli şartlar ilgili Avrupa Direktiflerinde belirlenmiştir. Bir ürün üzerinde CE işareti kullanabilmek için üretici ürün ile alakalı tüm yasal sorumluluğun kendisinde olduğunu belirttiği bir Uygunluk Beyanı düzenler. Bazı durumlarda ürünün performansını veya üretimin tutarlılığını doğrulatarak  Ürün Uygunluk Belgesi düzenletmek için bir onaylı kuruluşa ihtiyaç duyulabilir.

Adım 1: Ürüne uygun direktiflerin belirlenmesi.

Adım 2: Uygulanacak modülün belirlenmesi.

Adım 3:  Ürüne ait standartların belirlenmesi

Adım 4: Belirlenen standartlar çerçevesinde gerekli testlerin yapılması veya yaptırılması.

Adım 5: Teknik dosyanın hazırlanması.

Adım 6: Uygunluk beyanının yayınlanması.

Adım 7: CE işaretinin ürüne vurulması.

CE işareti Direktifleri (Yönetmelikleri,Mevzuatları)

·         Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği(97/23/AT)

·         Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (90/396/AT)

·         Makine Emniyeti Direktifi 2006/42/AT

·         Alçak Gerilim Direktifi 2006/95 EC

·         Elektromanyetik Uyum Direktifi 89/336/EEC

·         Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (87/404/EEC)

·         Yapı Malzemeleri Yönetmeliği(89/106/EEC)

·         Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelik (94/9/AT)

·         Kişisel Koruyucu Teçhizat Direktifi 89/686/EC

·         Asansör Direktifi 95/16/EC

·         Tıbbi Cihazlar Direktifi 93/42/EEC

·         Radyo Cihazları ve Telekomünikasyon Terminal Cihazları Direktifi 99/5/EC

·         Gürültü Direktifi 2000/14/EC

·         Oyuncak Direktifi 88/378/EEC

·         Florasan Aydınlatma Balastlarının Enerji Verimliliği İle İlgili Direktif (2000/55/AT)

·         Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (99/36/AT)

·         Ev Tipi Elektrikli Buzdolapları, Dondurucular ve Kombinasyonlarının Enerji Verimlilik Şartları ile İlgili Yönetmelik (96/57/AT)

·         Ölçü Aletleri Yönetmeliği 2004/22/AT

·         İnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği(2000/9/AT)

·         Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği

·         Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbî Cihazlar Yönetmeliği

·         Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (90/384/AT)

·         Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik (93/15/AT)

·         Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

·         Gezi Tekneleri Yönetmeliği