GMP İYİ ÜRETİM UYGULAMALARI

GMP (Good Manufacturing Practices) Yani Türkçe anlamı ile İyi Üretim Uygulamaları , Ürünün iç ve dış kaynaklardan kirlenme olasılığını önlemek veya azaltmak amacıyla, kuruluşla ilgili iç ve dış şartlara ilişkin koruyucu önlemleri içerir. Bu uygulama gıda ürünlerinin üretimi ve dağıtımında temel yaklaşımlardan olup ürünlerde kalite sağlamak için hammadde, işleme, ürün geliştirme, üretim, paketleme, depolama, dağıtım aşamalarında kesintisiz uygulanması gereken bir teknikler dizisidir.

GMP TEMEL İLKELERİ NEDİR?

Kalite yönetimi

Personel ve organizasyon

Bina, donanım, ekipman ve materyaller

Dokümantasyon

Ham ürün girişi, ürün işleme, saklama ve dağıtım

Kalite kontrol ve yeterlilik testleri

Tüm işlemlerin onaylanması ve yetkilendirilme

Şikayetler ve geri çağırma

Hataların araştırılması, üretilen ürünlerin kullanım sonrası klinik takibi

Örneklerin saklanması, sorunlu, iade edilen ürünlerin imha edilmesi

İçsel ve dışsal denetim.

Belgelendirmeye Hazır mısınız?

El kitabı tanımlanmış olmalıdır. Bu kitap, kalite yönetim sisteminin kapsamını tanımlamalıdır.
Kalite yönetim sisteminin uygunluğunun ve etkinliğinin değerlendirilmesini kapsayan en az bir  yönetim gözden geçirme toplantısının gerçekleştirilmesi ve kayıt altına alınmış olmalıdır.
Standardın her bir maddesinin yetkili denetçiler tarafından denetlenmesini kapsayan en az bir iç denetimi tamamlanmış olmalıdır.
Firma organizasyon yapısını tanımlamalı ve ilgili pozisyondaki kişiler için görev, yetki ve sorumluluklarını oluşturmalıdır.