HACCP:13001 Hijyen Belgesi

Gıda endüstrisinde risk analizi olarak nitelendirilen HACCP, “Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları” olarak adlandırılan standarttır.
HACCP ile amaçlanan, insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek unsurların safdışı bırakılması için önlemlerin alınmasıdır. İncelenme sırasında, gıda zincirindeki tüm aşamalar dikkate alınmaktadır. Bu aşamalar, ön hazırlık, hazırlık, üretim, taşıma, depolama, ambalajlama, muhafaza, ve sevkiyat şeklinde sıralanabilir. Her aşamada hijyen koşullarına uyum esastır.

HACCP uygulanırken, risk analizinin yanı sıra, kritik noktaların tespiti ve takibi de söz konusudur. Tüketiciye yönelik riskler, gıdanın mikro-biyolojik, kimyasal ya da fiziksel etkileşime maruz kalması sonucunda ortaya çıkmaktadır. Kısaca HACCP, gıda odaklı bir kalite güvence sistemi olarak değerlendirilebilir.

HACCP:13001 Hijyen Belgesi Yararları:

Türkiye’ de Gıda Üretim Sertifikasyonu’ nu(İşletme Kayıt yada İşletme Onay Belgesi) almanızı ve Bakanlığın ilgili mevzut ve gereksinimlerine uygun şekilde çalışmanızı sağlar.

Gıda güvenliğini için etkili bir uygulama metodu

Kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik riskleri ortadan kaldırarak, güvenli gıda üretimini sağlar.

Gıda güvenliğini sağlamak için etkin bir yöntem

Gıda güvenliği problemlerinin çözümü için harcanacak para ve zaman kaybını önler.

Proseslerin kritik aşamalarını değerlendirme imkanı verdiği için güvenli olmayan ürün üretebilme riskini azaltır

Müşteri güveninin ve memnuniyetinin sağlanması

Pazar payının yükselmesini sağlar.

CCP belirleyerek, esneklik ve tecübeleri artırması; maliyetleri azaltıp kar oranlarını artırması

Kontrolsüz üretimden doğan ürün kayıplarını azaltır.

Problemleri tespit etmek ve çözmek için sistematik bir yaklaşım

Potansiyel tehlikeler en başta ortaya çıkarılır ve giderilir.

Proses kontrolün dokümanlarla kanıtlanmasına olanak verir.

Kalite güvence sistemine kolaylıkla adapte olması ve FAO/WHO onay görmesi

Yürürlükte olan yönetmeliklere uygun olarak çalışılmasını sağlar.

Belgelendirmeye Hazır mısınız?

El kitabı tanımlanmış olmalıdır. Bu kitap, kalite yönetim sisteminin kapsamını tanımlamalıdır.
Kalite yönetim sisteminin uygunluğunun ve etkinliğinin değerlendirilmesini kapsayan en az bir  yönetim gözden geçirme toplantısının gerçekleştirilmesi ve kayıt altına alınmış olmalıdır.
Standardın her bir maddesinin yetkili denetçiler tarafından denetlenmesini kapsayan en az bir iç denetimi tamamlanmış olmalıdır.
Firma organizasyon yapısını tanımlamalı ve ilgili pozisyondaki kişiler için görev, yetki ve sorumluluklarını oluşturmalıdır.