ISO 14001 : 2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 14001; uluslar arası geçerliliği olan, üretim veya hizmetlerin gerçekleştirilmesi ile ilgili doğal kaynakların kullanımı,atık kontrolü enerji sarfiyatı gibi tüm süreçlerin, çevre mevzuatı ve diğer yasal gereklilikler çerçevesinde yönetilerek, sürekliliğinin sağlanmasının garanti edilmesini sağlayan bir yönetim sistemidir.

ISO 14001’in Yararları:

Ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara uyumu sağlar.
Uluslararası rekabette avantaj sağlar.
Proses gelişimi ve enerji tasarrufuyla karlılığı artırır.
Acil durumlara (deprem, yangın, sel vb.) ve kazalara karşı hazırlıklı olunmasını, kaza vb. olayların azaltılmasını sağlar.
Kirliliğin kaynaktan başlayarak kontrol altına alınmasını ve azaltılmasını sağlar.

Belgelendirmeye Hazır mısınız?

El kitabı tanımlanmış olmalıdır. Bu kitap, çevre yönetim sisteminin kapsamını tanımlamalıdır.
Kalite yönetim sisteminin uygunluğunun ve etkinliğinin değerlendirilmesini kapsayan en az bir  yönetim gözden geçirme toplantısının gerçekleştirilmesi ve kayıt altına alınmış olmalıdır.
Standardın her bir maddesinin yetkili denetçiler tarafından denetlenmesini kapsayan en az bir iç denetimi tamamlanmış olmalıdır.