ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi

Özellikle yönetime yönelik olan ISO 45001, şirketlere çalışanları ve işletmeyi ziyaret eden herkes için güvenli ve sağlıklı bir ortam sağlamalarında yardımcı olmayı hedeflemektedir. Bu amaç, potansiyel olarak yaralanma, hastalık ve ağır durumlarda ölümle sonuçlanabilecek faktörleri kontrol ederek gerçekleştirilebilir. Bu nedenle ISO 45001 Standardı, zararlı veya çalışanların fiziksel durumu için tehdit oluşturan tüm unsurları azaltmakla ilgilenmektedir.

İş hayatında ortaya çıkan ya da çıkabilecek, sağlık ve güvenlik durumlarını düzene sokmayı amaçlayan ISO 45001 Standardının gereklerinin yerine getirildiği risk tabanlı işletme yönetim modeline “ISO 45001 Yönetim Sistemi (İSGYS)” denir.Bu sisteme duyulan ihtiyacı, küresel çalışma örgütleri tarafından açıklanan resmi rakamlara göre, iş kazası geçirme oranı %9000 gibi şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıkarıyor. Vahametin büyüklüğü ise, bu rakamın resmi olarak rapor edilmeyen olaylardan dolayı daha yüksek olduğu düşüncesidir.

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi

•Gelişmiş İş Sağlığı ve Güvenlik Önlemleri,

•İşçi Güvenliği,

•Risk Yönetimi ve Risk Azaltma,

•Yaralanma/Hastalanma/Sakatlanma Önleme,

•Yasal Tanımlama ve Uygunluk Değerlendirmesi,

•Örgütsel Güvenlik Kültürünü Gelişimi,

•Verimlilik Artışı.

Belgelendirmeye Hazır mısınız?

El kitabı tanımlanmış olmalıdır. Bu kitap, kalite yönetim sisteminin kapsamını tanımlamalıdır.
Kalite yönetim sisteminin uygunluğunun ve etkinliğinin değerlendirilmesini kapsayan en az bir  yönetim gözden geçirme toplantısının gerçekleştirilmesi ve kayıt altına alınmış olmalıdır.
Standardın her bir maddesinin yetkili denetçiler tarafından denetlenmesini kapsayan en az bir iç denetimi tamamlanmış olmalıdır.
Firma organizasyon yapısını tanımlamalı ve ilgili pozisyondaki kişiler için görev, yetki ve sorumluluklarını oluşturmalıdır.