ISO 9001 : 2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 9001; bir ürün ya da hizmetin türüne bağlı olmaksızın müşteriye sunulma aşamasına gelinceye kadar geçirdiği tüm süreçlerin, kalite prensipleri çerçevesinde yönetilerek, sürekliliğinin sağlanmasının garanti edilmesini sağlayan bir yönetim sistemidir.

Mevcut dünya düzeninde ayakta kalabilmek, tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun ürün ve hizmetin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir. Bunun en çok tercih edilen ve yaygın yollarından birisi de kuruluşlarda, tasarım aşamasından başlayarak pazarlama, üretim/hizmet sunumu ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen, ISO 9001 kalite yönetim sisteminin uygulanmasıdır.

ISO 9001’in Yararları:

Proses yaklaşımı ile proseslerin verimliliğini artırır
Müşteri odaklı çalışmayı özendirir,müşteri memnuniyetini artırır
Denetimleri azaltır
İhracatta ve iç pazarda kuruluşun müşteri tarafından kolayca kabul edilebilirliğini sağlar
Çalışanların motivasyonunu artırır
Ulusal ve uluslararası rekabet üstünlüğü sağlar
Karlılığı artırır
Maliyetleri düşürür, üretkenliği artırır
İletişimi güçlendirir

Belgelendirmeye Hazır mısınız?

El kitabı tanımlanmış olmalıdır. Bu kitap, kalite  yönetim sisteminin kapsamını tanımlamalıdır
Zorunlu prosedürler dokümante edilmelidir
Doküman Kontrolü
Kalite Kayıtlarının Kontrolü prosedürü
İç Denetim prosedürü
Uygun Olmayan Ürün Kontrolü prosedürü
Düzeltici Faaliyet prosedürü
Önleyici Faaliyet prosedürü
Kalite yönetim sisteminin uygunluğunun ve etkinliğinin değerlendirilmesini kapsayan en az bir  yönetim gözden geçirme