MYK MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), meslek standartlarını temel alarak, teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek; denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek üzere 21 Eylül 2006 tarihli ve 5544 sayılı Kanun ile kurulmuştur. Detaylı bilgi için www.myk.gov.tr internet adresini ziyaret edebilirsiniz.

Tüm sektörleri yakından ilgilendiren Mesleki Yeterlilikler Sistemi ; meslek standartlarının oluşturulduğu, mesleki eğitim programlarının bu standartlara göre hazırlandığı , işgücünün mesleki yeterliliğinin bağımsız kurumlarca yapılan ölçme ve değerlendirmeler sonucunda belgelendirildiği ve bu belgelerin ulusal ve uluslar arası düzeyde geçerlilik kazandığı bir yapılandırmadır.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLU MU?

EVET. 23 Nisan 2015 tarihli resmi gazetede yayınlanan 6645 sayılı kanunda istendiği için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 25.05.2015 tarihli resmi gazetede yayınlanan tebliğ gereği toplam 40 meslekte belge almak zorunlu hale gelmiştir. 25 Mayıs 2016 tarihine kadar ustalarına belge almayan şirketlere Bakanlık tarafından kişi başı 500 TL ceza kesilecektir.