ISO 22000 : 2005 / HACCP GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 22000; ürün güvenliğini etkileyen fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlikelerin önceden belirlenmesi ve kontrol altına alınmasını sağlayan sistematik bir yaklaşımdır.

ISO 22000  gıda işletmelerinde, gıda güvenliğini tehlikeye sokabilecek potansiyel tehlikelerin belirlenmesini, Kritik Kontrol Noktalarının(KKN/CCP) oluşturulmasını ve bu sayede tehlike yaratabilecek risklerin ortadan kaldırılmasını veya azaltılmasını sağlar. Sistem ürünlerin hazırlık,üretim,paketleme ve dağıtım gibi her aşamasında kontrol sağlar.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Sisteminin Yararları:

Müşterinin güvenini ve memnuniyetini artırır
Müşteri şikayetlerini azaltır.
Önleyici yaklaşımıyla hatalı üretimin,iş kaybının ve ürün geri çağırmanın önüne geçer.
Ürün kalitesini artırarak ,tüketici sağlığını etkileyen riskleri ortadan kaldırır.
Ürünün gerekli güvenlik önlemlerine sahip olduğunu deklare eder.
Marka değerini ve prestiji artırır.
Yasal şartlara uyumu sağlar.

Belgelendirmeye Hazır mısınız?

El kitabı tanımlanmış olmalıdır. Bu kitap, kalite yönetim sisteminin kapsamını tanımlamalıdır.
Kalite yönetim sisteminin uygunluğunun ve etkinliğinin değerlendirilmesini kapsayan en az bir  yönetim gözden geçirme toplantısının gerçekleştirilmesi ve kayıt altına alınmış olmalıdır.
Standardın her bir maddesinin yetkili denetçiler tarafından denetlenmesini kapsayan en az bir iç denetimi tamamlanmış olmalıdır.
Firma organizasyon yapısını tanımlamalı ve ilgili pozisyondaki kişiler için görev, yetki ve sorumluluklarını oluşturmalıdır.